Novinky

Příspěvky politickým stranám a hnutím - 1999

oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí
oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí

Vydáno

  • Politické strany
  • Veřejný sektor
  • Financování politických stran
  • Příspěvky na činnost

Příspěvky politickým stranám a hnutím vyplacené Ministerstvem financí v roce 1999
v Kč
Název roční stálý
příspěvek
příspěvek za mandát - počet poslanců příspěvek za mandát - poslanci příspěvek za mandát - počet senátorú příspěvek za mandát - senátoři volby 1998 x úhrada daňového
nedoplatku
roční příspěvek celkem
ČSSD 5 000 000 74 37 000 000 23 11 500 000 -125 000 53 375 000
ODS 5 000 000 63 31 500 000 28 13 833 333 -166 667 50 166 666
KDÚ - ČSL 5 000 000 20 10 000 000 16 8 000 000 250 000 23 250 000
KSČM 5 000 000 24 12 000 000 4 2 000 000 166 667 19 166 667
US 5 000 000 19 9 500 000 2 1 000 000 166 667 15 666 667
SPR - RSČ xx) 0 0 0 0 0 0 17 500 290 17 500 290
SŽJ 3 100 000 0 0 0 0 0 3 100 000
ODA 0 0 0 7 3 500 000 0 3 500 000
DEU 0 0 0 1 500 000 0 500 000
CELKEM 28 100 000 200 100 000 000 81 40 333 333 291 667 17 500 290 186 225 290
 x) zúčtování změny počtu senátorů v listopadu a prosinci 1998 v důsledku voleb do Senátu  
 xx)

úhrada daňového nedoplatku SPR - RSČ - prostředky poukázány Finančnímu úřadu pro Prahu 5
Na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 1998 mělo v roce 1998 Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa nárok na příspěvek na úhradu volebních nákladů ve výši 20 966 850,- Kč.
V roce 1998 byla vyplacena částka 3 466 560,- Kč. Na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 a exekučního příkazu Finančního úřadu pro Prahu 5 bylo Ministerstvu financí zakázáno vyplatit SPR - RSČ zbývající prostředky ve výši 17 500 290,- Kč.
V roce 1999 obdrželo Ministerstvo financí vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu Finančního úřadu pro Prahu 5, na základě kterého poukázalo Ministerstvo financí Finančnímu úřadu pro Prahu 5 částku 17 500 290,- Kč na zaplacení daňového nedoplatku politické strany SPR - RSČ.
Na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 zadržuje Ministerstvo financí výplatu stálého příspěvku SPR - RSČ ve výši 3 900 000,- Kč. 

 

Doporučované

Nejčtenější