Novinky

Základní informace

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Ekologické daně
 • Ekologické zakázky
 • Veřejná zakázka
 • Seznam ekologických smluv
 • Veřejný sektor
 • Ekologické škody
 • Ekologické závazky
 • Veřejné zakázky pro ekologické závazky státu
Aktualizováno 5. 4. 2022
 • Doplněn odkaz na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci - č.4/2017
 • Zveřejněny Pravidla mezirezortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje - aktualizace k 1.1.2013
 • Zveřejněny Pravidla mezirezortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje - aktualizace k 16.3.2016
 • Zveřejněny Pravidla mezirezortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje - aktualizace k 1.5.2018, Formulář
 • Doplněn odkaz na Směrnici MK k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
 • Zveřejněn Formulář k Pravidlům mezirezortní komise - Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou
 • Výměna formuláře Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou
 • Doplněn odkaz na aktuálně platnou Směrnici k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
 • Zveřejněny Pravidla mezirezortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje - aktualizace k 1.4.2022 včetně příloh

Řešení ekologických zátěží vzniklých před privatizací

V České republice probíhá od počátku 90. let odstraňování ekologických zátěží spojených s privatizovaným majetkem vzniklých před privatizací.

Státní majetek byl v minulosti často zatížen značnými ekologickými škodami vzniklými z provozu průmyslových a jiných podniků. V zájmu urychlení procesu jeho privatizace byl státní majetek převeden novým vlastníkům (tzv. nabyvatelům) i s těmito starými ekologickými zátěžemi. Zákonná právní úprava přitom přenesla právní povinnosti k odstranění těchto zátěží a odpovědnost za splnění limitů životního prostředí na nabyvatele, avšak s ohledem na nejasný rozsah ekologických zátěží tyto nebyly zohledněny v ceně za prodej státního majetku nabyvatelům. Česká republika se proto při privatizaci jednotlivým nabyvatelům na základě zvláštní smlouvy (tzv. ekologická smlouva) zavázala, že uhradí do určité předem stanovené výše (tzv. garance) náklady na odstranění těchto starých ekologických zátěží.

Práva a povinnosti státu při zajišťování těchto sanací a úhradě nákladů s nimi spojených vykonával Fond národního majetku a po jeho zániku k 1.1.2006 přešla agenda na Ministerstvo financí.

Související informace:

 

 

Doporučované

Nejčtenější