Novinky

Komentář - Věcná břemena od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020

oddělení 2802 - Oceňování majetku
oddělení 2802 - Oceňování majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Daně a cla
  • Oceňování majetku
  • Zákon o oceňování majetku
  • Občanský zákoník
  • Daň

Komentář k věcným břemenům od účinnosti nového občanského zákoníku včetně návodu na oceňování.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější