Novinky

Makroekonomická predikce - duben 2012

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

 • Ekonomika
 • Hrubý domácí produkt
 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomické indikátory
 • Makroekonomika
 • Nezaměstnanost
 • Spotřebitelské ceny
 • Veřejný sektor
 • Kolokvium

Shrnutí predikce

Podle aktuálních dat se v roce 2011 výkonnost české ekonomiky zvýšila o 1,7 %, meziroční růst se však v průběhu roku postupně zpomaloval. Ve 3. i 4. čtvrtletí navíc došlo k mezičtvrtletnímu poklesu HDP o 0,1 %, a česká ekonomika se tak formálně ocitla v technické recesi. Takto malé mezičtvrtletní změny HDP jsou však pod hranicí statistické chyby, a další revize čtvrtletních národních účtů tak mohou tento závěr relativizovat. Pro letošní rok počítáme s mírným růstem HDP o 0,2 %, v roce 2013 by se měl ekonomický výkon zvýšit o 1,3 %.

Pro rok 2012 očekáváme růst spotřebitelských cen okolo 3,3 %, v roce 2013 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 2,3 %. Vývoj spotřebitelských cen bude významným způsobem ovlivněn změnami DPH.

Situace na trhu práce by měla odrážet pomalý růst ekonomiky a vysokou nejistotu ohledně dalšího vývoje. Zaměstnanost by se letos měla snížit o 0,5 %, pro rok 2013 pak počítáme s její stagnací, resp. s mírným růstem o 0,1 %.

Míra nezaměstnanosti (podle VŠPS) by z loňských 6,7 % měla letos vzrůst na 7,0 %, k dalšímu mírnému nárůstu nezaměstnanosti by mělo dojít i v roce 2013. Objem mezd a platů by se v tomto roce mohl zvýšit o 1,5 %, v roce 2013 pak o 2,6 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Určité zklidnění situace v eurozóně, k němuž došlo díky dokončení restrukturalizace řeckého dluhu a pozitivním dopadům mimořádných operací ECB, znamená pro českou ekonomiku ve velmi krátkém období nižší rizika pro budoucí vývoj. Další eskalaci problémů v eurozóně však nelze zcela vyloučit, a tím pádem ani možnost přenosu případných negativních externích šoků do české ekonomiky.

  2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Aktuální predikce Minulá predikce
Hlavní makroekonomické indikátory
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -4,7 2,7 1,7 0,2 1,3 1,8 0,2 1,6
Spotřeba domácností růst v %, s.c. -0,4 0,6 -0,5 -0,4 0,2 -0,4 -0,7 0,7
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 3,8 0,6 -1,4 -3,7 -0,5 -2,3 -2,5 0,1
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -11,5 0,1 -1,2 -0,5 2,1 -0,3 0,1 2,1
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,9 2,6 1,0 0,8 2,7 1,0 0,8
Deflátor HDP růst v % 1,9 -1,7 -0,7 2,0 1,4 -0,2 1,9 0,8
Průměrná míra inflace % 1,0 1,5 1,9 3,3 2,3 1,9 3,2 1,5
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,4 -1,0 0,4 -0,5 0,1 0,4 -0,3 0,0
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,7 7,3 6,7 7,0 7,2 6,7 7,0 7,2
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. -2,1 -0,4 1,1 1,5 2,6 1,7 2,0 2,6
Poměr BÚ k HDP % -2,4 -3,9 -2,9 -2,4 -2,3 -1,9 -1,6 -1,7
Předpoklady:                
Směnný kurz CZK/EUR   26,4 25,3 24,6 25,1 24,9 24,6 25,6 25,3
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 4,7 3,7 3,7 3,4 3,5 3,7 3,4 3,6
Ropa Brent USD/barel 62 80 111 115 113 111 112 112
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. -4,2 1,9 1,4 -0,3 0,7 1,7 0,0 0,8

Tabulky a grafy

Struktura prezentace

 • Východiska makroekonomické predikce
  • rizika predikce
  • globální ekonomická situace
  • fiskální politika
  • měnová politika, úrokové sazby a směnné kurzy
  • strukturální reformy
 • Ekonomický cyklus
 • Predikce vývoje makroekonomických indikátorů
  • ekonomický výkon
  • inflace
  • trh práce
  • vnější rovnováha

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2013) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2015). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu:  macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Všechny datové zdroje v této publikci jsou vztaženy k 23. 3. 2012

Nejčtenější