Novinky

Makroekonomická predikce - leden 2005

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

  • Makroekonomická predikce
  • Veřejný sektor

Informace

  • Predikce byla využita při přípravě makroekonomického rámce návrhu Státního rozpočtu na rok 2005 a Rozpočtového výhledu do roku 2007 a rovněž makroekonomického scénáře řádného Konvergenčního programu 2004, který je právě zpracováván.
  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politiky MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Je publikována zpravidla v poslední dekádě prvního měsíce každého čtvrtletí.
  • V prognózách uvádíme středy intervalových odhadů. Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.
  • Uzávěrka datových zdrojů: 7.10.2004.

Doporučované

Nejčtenější