Novinky

Stanovisko k prominutí dluhu (§ 34 a 44 zákona o majetku státu)

odbor 72 - Státní majetek
odbor 72 - Státní majetek

Vydáno

  • Stanovisko
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Majetek ČR
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 16. 6. 2021 14:10
  • Aktualizace stanoviska k prominutí dluhu (§ 34 a 44 zákona o majetku státu)

Jedná se o vymezení pozitivních a negativních podmínek prominutí dluhu, zdůraznění stěžejní role příslušné organizační složky státu při prominutí dluhu, vymezení obsahu žádosti o výjimku a postup povolení výjimky Ministerstvem financí.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější