Novinky

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

odbor 70 - Řízení rozvoje ICT
odbor 70 - Řízení rozvoje ICT

Vydáno

  • Dozorčí rada
  • Majetkové účasti MF
  • Nominační zákon
  • O ministerstvu
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 23. 11. 2020
  • Publikace 2. odstavce - Informace MF dle § 16 nominačního zákona

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. , jako člena dozorčí rady, je pan Ing. Jan Ronovský, narozen v roce 1968.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje nominaci Ing. Jana Ronovského do funkce člena dozorčí rady státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. , Výbor pro personální nominace projednal dne 3. listopadu 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí Ing. Jana Ronovského v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenovalo dne 9. listopadu 2020 do funkce člena dozorčí rady státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

Doporučované

Nejčtenější