Novinky

Informace GFŘ - Postup Finanční správy ČR v případě ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň od 1. 10. 2013 (Tisková zpráva GFŘ)

odbor 32 - Daňová legislativa
odbor 32 - Daňová legislativa

Vydáno

  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň
  • Generální finanční ředitelství
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Institut ručení
  • Daně a cla

Informace GFŘ - Postup Finanční správy ČR v případě ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň od 1. 10. 2013 (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa ČR prodlužuje období, za které nebude uplatňováno ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň (podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění) v případě, pokud byla úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH u poskytovatele plnění.

Důvodem tohoto postupu je započatý legislativní proces, který směřuje ke změně ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Podle návrhu novely zákona by se ručení uplatnilo až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti v platném znění.

Finanční úřady nebudou s ohledem na výše uvedené vyzývat ručitele k úhradě nedoplatku, u kterého dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH vznikne ručení do 31. 12. 2013.

Podrobnější informace naleznete v Informaci GFŘ k ručení za nezaplacenou daň (PDF).

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 11.9.2013

Doporučované

Nejčtenější