Novinky

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček

odbor 32 - Daňová legislativa
odbor 32 - Daňová legislativa

Vydáno

 • Daně a cla
 • Daň
 • Daň z příjmů
 • Legislativa
 • Legislativní činnost MF
 • Veřejný sektor
 • Daň z příjmu fyzických osob

Poslanecká sněmovna schválila dne 13. ledna 2017 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 873).

Návrh zákona je souborem novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu.

Mezi hlavní změny v oblasti daní z příjmů patří

 • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně), a to již pro rok 2017,
 • rozšíření institutu daně stanovené paušální částkou,
 • navrácení daňového zvýhodnění a slevy na manžela osobám uplatňujícím paušální výdaje (v této souvislosti klesá limit pro jejich uplatňování na 1 mil. Kč příjmů),
 • zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč) srážkovou daní,
 • umožnění daňového odpisování svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi obcí a krajů.

V oblasti daně z přidané hodnoty například dojde z důvodu zefektivnění boje proti daňovým únikům k zavedení institutu nespolehlivé osoby a rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge).

Konečně novelou daňového řádu se mimo jiné usnadní možnost hradit daně, cla, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění platební kartou či obdobným platebním prostředkem.

Návrh zákon bude nyní projednán Senátem. Navrhovaná účinnost je od 1. dubna 2017 s tím, že některé změny budou fakticky použitelné již od 1. ledna 2017 a některé naopak až od 1. ledna 2018.

Doporučované

Nejčtenější