Novinky

Vláda schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

oddělení 3202 - Legislativa nepřímých daní
oddělení 3202 - Legislativa nepřímých daní

Vydáno

  • Legislativní činnost MF
  • Legislativa
  • Daně a cla
  • Daň
  • Spoluprace
  • Mezinárodní spolupráce

Dne 19. prosince 2016 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem návrhu právní úpravy je transpozice opatření č. 13 projektu předcházení erozi základu daně a přesouvání zisků (BEPS), uskutečňovaného v rámci mezivládní spolupráce na poli Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), a z tohoto opatření vycházející směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, která má být transponována do 5. června 2017. Návrhem zákona se doplňuje nový oddíl zákona, kterým se zavádí povinná automatická výměna zpráv podle jednotlivých zemí za nadnárodní skupiny podniků.

Informace k tomuto návrhu zákona jsou dostupné v elektronické knihovně legislativního procesu.

Doporučované

Nejčtenější