Novinky

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka, s účinností od 1. prosince 2016

odbor 32 - Daňová legislativa
odbor 32 - Daňová legislativa

Vydáno

  • Vyhláška
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Elektronická evidence tržeb
  • Daně a cla

Ve Sbírce zákonů byla vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka vyhlášena dne 24. srpna 2016 jako vyhláška č. 269/2016 Sb. s účinností od 1. prosince 2016.

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a upravuje tvorbu podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka. Uvedené kódy představují unikátní identifikátory, které zajišťují jednoznačnou provazbu mezi poplatníkem a jím zaslanými údaji o evidované tržbě a vydanou účtenkou. Vyhláška normuje technický popis, podle kterého si poplatníci nastaví svá pokladní zařízení.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější