Novinky

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní je ve vnějším připomínkovém řízení

odbor 32 - Daňová legislativa
odbor 32 - Daňová legislativa

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Legislativa
  • Daň
  • Daně a cla
  • Mezinárodní spolupráce
  • Připomínkové řízení
  • Návrh zákona

Dne 2. srpna 2016 rozeslalo Ministerstvo financí do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem návrhu právní úpravy je transpozice opatření č. 13 projektu předcházení erozi základu daně a přesouvání zisků (BEPS), uskutečňovaného v rámci mezivládní spolupráce na poli Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), a z tohoto opatření vycházející směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, která má být transponována do 5. června 2017. Návrhem zákona se doplňuje nový oddíl zákona, kterým se zavádí povinná automatická výměna zpráv podle jednotlivých zemí za nadnárodní skupiny podniků.

Termín pro uplatnění připomínek k tomuto návrhu zákona uplyne dne 30. srpna 2016. Tento materiál lze nalézt na: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNACFE7CTW.

Doporučované

Nejčtenější