Novinky

Změny daňového práva v souvislosti s rekodifikací soukromého práva - zákonná opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb.

odbor 32 - Daňová legislativa
odbor 32 - Daňová legislativa

Vydáno

 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Daně a cla
 • Daňové změny
 • Legislativa
 • Legislativní činnost MF
 • Rekodifikace soukromého práva
 • Soukromý sektor
 • Veřejný sektor
 • Zákon
 • Zákonné opatření
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň silniční

Změny daňového práva v souvislosti s rekodifikací soukromého práva - zákonná opatření Senátu s účinností od 1. ledna 2014

Ve Sbírce zákonů bylo dne 30. října 2013 v částce č. 132 publikováno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí a dne 5. listopadu 2013 v částce č. 134 zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Nutnost přijetí těchto dvou zákonných opatření Senátu vyvolala potřeba reagovat na rekodifikaci soukromého práva.

Součástí změn v těchto zákonných opatření Senátu jsou i změny, které s rekodifikací soukromého práva bezprostředně nesouvisí, nicméně bylo vhodné či nutné je provést z jiných důvodů (prorůstová opatření, reakce na změny jiných zákonů, apod.).

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější