Novinky

Vyhodnocení veřejné konzultace MF k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Spotřebitelské úvěry
  • Vyhodnocení
  • Finanční trh
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Veřejné diskuse
  • Zákon o spotřebitelském úvěru

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k připravované nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele. Cílem této konzultace bylo zahájit veřejnou diskusi k možným regulatorním změnám v oblasti poskytování a zprostředkování retailových úvěrových produktů a služeb. Tyto změny by měly vést ke sjednocení současné produktové právní úpravy spotřebitelských úvěrů s připravovanou novou úpravou úvěrů na bydlení. Současně by mělo dojít k vytvoření jednotného rámce pravidel týkajících se podmínek výkonu distribučních činností v sektoru úvěrů a sjednocení dohledu nad osobami tyto činnosti vykonávajícími. Vyhodnocení veřejné konzultace, která věcně navázala na konzultaci k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení, rovněž jako vlastní konzultační materiál lze nalézt na webových stránkách Ministerstva financí.

Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 20. listopadu s termínem pro odpovědi do 19. prosince 2014. Zpráva o publikaci konzultačního materiálu byla odeslána zástupcům z řad věřitelů a zprostředkovatelů bankovního i nebankovního sektoru, rovněž jako spotřebitelským asociacím působícím v oblasti finančního trhu.

Veřejné konzultace se zúčastnilo 25 subjektů, z toho 6 profesních asociací, 5 neziskových organizací působících v oblasti dluhového poradenství, 2 orgány státní správy, 1 orgán dohledu, 4 banky, 5 jednotlivců, 1 provozovatel úvěrového registru a 1 poradenská společnost.

Ministerstvo financí děkuje všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější