CZ EN

Výsledky veřejné konzultace Ministerstva financí k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení (MCD)

Ministerstvo financí předkládá výsledky veřejné konzultace k transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnice 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 109/2010.

Směrnice MCD přináší právní úpravu v oblasti nabízení a zprostředkování hypotečních úvěrů obdobnou současné úpravě spotřebitelských úvěrů. Informace o směrnici, rovněž jako vlastní konzultační materiál lze nalézt na webových stránkách Ministerstva financí.

Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 18. července 2014 s termínem pro odpovědi do 18. srpna 2014. Zpráva o publikaci konzultačního materiálu byla odeslána zástupcům z řad věřitelů a zprostředkovatelů bankovního i nebankovního sektoru i zástupcům z řad spotřebitelských asociací.

Veřejné konzultace se zúčastnilo 13 subjektů, z toho orgán dohledu, 2 asociace věřitelů, 3 věřitelé, 3 asociace zprostředkovatelů, 3 zprostředkovatelé a jeden další subjekt.

Ministerstvo financí děkuje všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář