CZ EN

Konzultační materiál k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení (MCD) - Veřejná konzultace (18. července 2014 - 18. srpna 2014)

Veřejná konzultace k transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnice 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 109/2010.

Ministerstvo financí dne 18. července 2014 zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnice 2008/48ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 109/2010. Směrnice přináší právní úpravu v oblasti nabízení a zprostředkování hypotečních úvěrů obdobnou současné úpravě spotřebitelských úvěrů.

Uvítáme všechny věcné odpovědi, připomínky, návrhy a podněty k tématům vymezeným v konzultačním materiálu i k případným nejasnostem v textu Směrnice. Budou klíčovým podkladem pro formulaci návrhu nového zákona.

Odpovědi lze zasílat prostřednictvím formuláře na adresu hypotecniuver[at]mfcr.cz, a to nejpozději do pondělí 18. srpna 2014.

Dokumenty ke stažení

 

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář