Novinky

Veřejná konzultace - Novela zákona o platebním styku (adaptace nařízení CBPR)

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Veřejné diskuse
  • Finanční trh
  • Platební styk
  • Peněžnictví a platební služby
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Zákon o platebním styku

Ministerstvo financí připravilo veřejnou konzultaci k tématu úpravy zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.

Cílem konzultace je získat názor odborné veřejnosti na změny zákona o platebním styku připravované Ministerstvem financí a zároveň umožnit odborné veřejnosti poukázat na to, jaké oblasti by mohl uvedený zákon řešit lépe.

Vzhledem k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/518 ze dne 19. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny, bude nezbytné určitou úpravu zákona o platebním styku provést. Záměrem Ministerstva financí je kromě samotné adaptace nařízení provést v zákoně o platebním styku i změny, které si žádá aplikační praxe.

Materiál slouží pouze pro potřeby Ministerstva financí a veřejnou diskusi k danému tématu. Právní názory či věcné závěry a doporučení obsažené v materiálu nemají žádnou formální váhu. Ministerstvo financí není oprávněno závazně vykládat právní předpisy. Závěry, které zaujmou soudy či jiné orgány závazně aplikující právo na konkrétní případ, se mohou od závěrů uvedených v materiálu lišit.

Na konzultační otázky můžete odpovídat až do 24. června 2019. Odpovědi zašlete e-mailem na platebni.sluzby@mfcr.cz. Výsledky veřejné konzultace budou použity při přípravě novely zákona o platebním styku. Veřejná konzultace rovněž slouží jako podklad pro studii dopadů chystané novely zákona.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější