Novinky

Vyhodnocení konzultace k zákonu o směnárenské činnosti

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Konzultace
  • Soukromý sektor
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Regulace
  • Finanční trh
  • Veřejné diskuse
  • Peněžnictví a platební služby

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k zákonu o směnárenské činnosti. Cílem konzultace bylo zahájit veřejnou diskusi k některým otázkám týkajícím se směnárenské činnosti a získat názor provozovatelů i širší veřejnosti na zvažované změny v této oblasti.

Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 27. dubna 2017 s termínem pro odpovědi do 15. června 2017. Konzultační materiál byl rovněž rozeslán na e-mailové adresy směnárníků vedených v seznamu směnárníků České národní banky a zároveň byly osloveny profesní asociace.
Veřejné konzultace se zúčastnilo celkem 63 soukromých subjektů a orgán dohledu, tedy Česká národní banka. Valná většina respondentů uvedla, že odpovídá z pozice směnárníka. Na konzultaci mj. odpovědělo 8 hotelů, 4 banky, 2 cestovní kanceláře, 2 informační centra, 1 lázeňské zařízení a 1 profesní asociace. Pět respondentů neuvedlo, z pozice jakého subjektu odpovídají.

Došlé odpovědi zúčastněných respondentů využije Ministerstvo financí při přípravě novely zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti.

Ministerstvo financí děkuje všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější