Novinky

Základní informace

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Kapitálový trh
 • Regulace
 • Soukromý sektor
 • Politika finančního trhu
 • Ochrana trhu
 • Rating
Aktualizováno 9. 2. 2017
 • Aktualizace základních informací

Působnost Ministerstva financí v oblasti regulace kapitálového trhu je dána § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro finanční trh.

Na úseku kapitálového trhu Ministerstvo financí především:

 • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti kapitálového trhu a provádí jeho analýzu,
 • vytváří návrhy zákonů upravujících oblast kapitálového trhu,
 • je povinným připomínkovým místem k právním předpisům, které se týkají oblasti kapitálového trhu a
 • zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a orgánech Evropské unie, pokud jde o oblast kapitálového trhu.

 

Působnost Ministerstva financí v oblasti právní úpravy kapitálového trhu lze rozdělit do těchto oblasti:

 

Část Právní rámce obsahuje právní předpisy a jiné dokumenty a informace vztahující se přímo k regulaci kapitálového trhu, které jsou v působnosti Ministerstva financí nebo se jí s přihlédnutím ke všem okolnostem úzce dotýkají. S ohledem na organizační členění ministerstva lze další relevantní informace a dokumenty týkající se legislativy kapitálového trhu nalézt dále také ve složkách Finanční stabilita a dohled, Stavební spořeníBankovnictví, Platební služby a vypořádání obchodů, Ochrana spotřebitele na finančním trhu, Úvěry pro spotřebitele, Pojišťovnictví a Soukromé penzijní systémy.

Doporučované

Nejčtenější