Novinky

Zpráva pro vládu ke Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019–2023

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Soukromý sektor
  • Zpráva

Dne 11. ledna 2021 byla členům vlády pro informaci předložena „Zpráva Ministerstva financí pro vládu ke Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019–2023“, která shrnuje pokrok dosažený v letech 2019 a 2020 u jednotlivých opatření a ukazatelů, jak bylo uloženo usnesením vlády č. 156 z roku 2019. Odborné veřejnosti se tato zpráva rovněž poskytuje pro informaci.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější