Novinky

Veřejná konzultace – Scorecard korporátních dluhopisů 2.0 (Corporate bond scorecard 2.0)

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Kapitálový trh
  • Finanční trh
  • Veřejné diskuse
  • Konzultace
  • Korporátní dluhopisy
  • Dluhopisy
Aktualizováno 27. 1. 2020 9:00
  • Kalkulačka skóre ke Scorecardu korporátních dluhopisů - výměna souboru (oprava překlepu)
  • Kalkulačka skóre ke Scorecardu korporátních dluhopisů - výměna souboru
  • Kalkulačka skóre ke Scorecardu korporátních dluhopisů - výměna souboru

Ministerstvo financí České republiky publikuje k veřejné konzultaci návrh Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 (Corporate bond scorecard 2.0). Jedná se již o druhou verzi tohoto dokumentu, jehož účelem je poskytnout retailovým investorům, kteří nejsou příliš zkušení v podobné formě investování, jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů.

V rámci předchozí veřejné konzultace k dokumentu Scorecardu korporátních dluhopisů obdrželo Ministerstvo financí mnoho připomínek. S téměř každým z respondentů bylo přistoupeno k vypořádání zaslaných připomínek formou osobní schůzky a zbylí respondenti byli vyrozuměni elektronickou formou. Zmíněné osobní a emailové diskuse vyústily v určitý konsensus či stanovisko v oblasti každé z připomínek. Hlavním výstupem vyhodnocení konzultace a zmíněných diskusí je tedy nová podoba Scorecardu – tzv. Scorecard korporátních dluhopisů 2.0, který reflektuje podstatnou část obdržených připomínek a výstupů vycházejících z diskusí. Tentokrát se se Scorecardem 2.0 navíc uveřejňují jeho dva doprovodné dokumenty – Orientace ve finančních výkazech a Kalkulačka skóre ke Scorecardu korporátních dluhopisů.

Cílem této veřejné konzultace je opět získat názor odborné veřejnosti na tyto návrhy, v nich navrženou metodiku a znovu je vylepšit. Vaše případné připomínky zasílejte do 31. března 2020 na emailové adresy ales.kralik(zavináč)mfcr.cz a marek.subrt(zavináč)mfcr.cz. Předem děkujeme za všechny podněty.

Závěrem znovu upozorňujeme, že i po diskusích a úpravách dokumentu se stále jedná o počáteční posouzení emise a emitenta, které nemá nahradit samotný rating renomovaných společností. Při důkladnějším a komplexním prověřování emitenta a emise hraje roli mnohem více faktorů. Pro účely tohoto dokumentu je řada faktorů zjednodušených pro lepší pochopení.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější