Novinky

Ministerstvo financí předložilo vládě novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších souvisejících zákonů

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Finanční trh
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Návrh
  • Návrh zákona
  • Zákon
  • Důvodová zpráva MF
  • Investiční spor
  • Investiční fondy

Ministerstvo financí předložilo 27. ledna 2015 vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace evropských právních předpisů, konkrétně revidované transparenční směrnice (TD2), směrnice Omnibus II, nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (CSDR) a směrnice UCITS V. V souvislosti s výkladovými nejasnostmi ohledně některých stávajících transpozičních ustanovení je rovněž žádoucí normativně precizovat předmětnou úpravu tak, aby bylo vyhověno požadavku na řádné zapracování evropské legislativy do vnitrostátního práva.

Další úpravy dotčených zákonů jsou vyvolány potřebou reagovat na vývoj trhu a reflektují poznatky z praxe. Navrhované změny sledují zatraktivnění fondového podnikání a zjednodušení procesních otázek v oblasti kapitálového trhu, jakož i harmonizaci správních poplatků na úseku finančního trhu.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály ve verzi předložené do vlády.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější