Novinky

Vláda předložila dne 2. března 2011 Poslanecké sněmovně PČR vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Vláda ČR
  • Poslanecká sněmovna
  • Návrh zákona
  • Cenné papíry
  • Soukromý sektor

Návrh zákona odráží přijetí nové směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (známé pod anglickou zkratkou „UCITS IV“), a 4 evropských legislativních aktů, které UCITS IV provádějí. Návrh dále transponuje novelu tzv. prospektové směrnice a směrnice o transparenci. Návrh zákona také obsahuje netranspoziční revizi, jejímž cílem je dílčími zásahy posílit fungování českého kapitálového trhu v oblasti kolektivního investování včetně sjednocení terminologie v této oblasti.

Související informace

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější