Novinky

2009

Informace k právní úpravě poskytování investičních služeb, organizování trhů s investičními nástroji, ochrany kapitálového trhu a používání ratingů - rok 2009.

ilustrace

Vydáno

Evropská komise publikovala návrh na změnu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, tzv. prospektové směrnice

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Snižuje administrativní zátěž a je zjednodušit, zlepšuje uplatňování směrnice, a zvyšuje tak její účinnost.

Vydáno

Evropská komise na svých internetových stránkách publikovala vyjádření Ministerstva financí ke konzultačnímu materiálu Evropské komise na úpravu prospektové směrnice

Evropská komise na svých internetových stránkách publikovala vyjádření Ministerstva financí ke konzultačnímu materiálu Evropské komise na úpravu prospektové směrnice: Consultation on a draft proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2003/71/EC on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market - anglická verze

  • Vyjádření MF ke konzultačnímu materiálu Evropské komise na úpravu prospektové směrnice - anglická verze

Vyjádření je pouhou indikací přístupu, který lze  zaujmout, a nepřestavuje oficiání stanovisko ministerstva k uvedené problematice.

Vydáno

Aktuální legislativní záměry Evropské komise - Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování

Zpřísnění kapitálových požadavků na obchodníka s cennými papíry, úprava pravidel angažovanosti, řízení rizika likvidity, využívání hybridních nástrojů z hlediska regulatorního kapitálu a požadavků na sekuritizaci.

Vydáno

Ministerstvo financí se vyjádřilo ke konzultační materiálu Výboru evropských regulátorů trhů cenných papírů (CESR) na možnou úpravu směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID)

Ministerstvo financí se vyjádřilo ke konzultační materiálu Výboru evropských regulátorů trhů cenných papírů (CESR) na možnou úpravu směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) pokud se jedná v bližší vymezení jednoduchého investičního nástroje pro účely tzv. testu přiměřenosti.

Vydáno

Evropská komise uveřejnila konzultační materiál obsahující návrhy na úpravu směrnice o zneužívání trhu

Evropská komise uveřejnila konzultační materiál obsahující návrhy na úpravu směrnice o zneužívání trhu:

  • Call for evidence on Market Abuse Directive (Directive 2003/6/EC) - anglická verze

The aim of this call for evidence was to gather contributions by stakeholders and public authorities on the functioning of the Market Abuse Directive, in particular under the current financial turmoil, in order to assess whether it is necessary to review some aspects of the Directive or of its implementing Directives and Regulation.