Novinky

Nový překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech do anglického jazyka

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Investiční fondy
  • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
  • Zákon

Dne 1. května 2020 nabyde účinnosti zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, který mimo jiné významně novelizuje i zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

V souvislosti s tím Ministerstvo financí publikuje i anglický překlad zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve znění účinném k 1. květnu 2020.

Případná vyjádření k překladu zákona lze zaslat do 1. července 2020 na elektronickou adresu ales.kralik(zavináč)mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější