Novinky

Meziresortní připomínkové řízení a veřejná konzultace k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

odbor 35 - Finanční trhy II
odbor 35 - Finanční trhy II

Vydáno

  • Finanční trh
  • Investiční fondy
  • Investiční služby
  • Kapitálový trh
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Návrh

Zahájení meziresortního připomínkového řízení a veřejná konzultace k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Ministerstvo financí předložilo dne 30. listopadu 2016 do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Návrh nařízení vlády je předkládán v souvislosti se snahou o zatraktivnění fondového podnikání v České republice v reakci na praktické problémy zjištěné při jeho aplikaci. Zejména se ruší regulace investování fondů kvalifikovaných investorů, týká se ale v dílčích oblastech i fondů kolektivního investování, kde se zejména upřesňuje transpozice a provádí se některé terminologické změny.

Návrh nařízení vlády zejména ruší regulaci investování fondů kvalifikovaných investorů, sjednocuje terminologii (pojem „majetková hodnota“ se nahrazuje pojmem „věc v právním smyslu“) s ohledem na občanský zákoník a připravovaný zákon o oceňování a upřesňuje transpozici, zejména s ohledem na přechodné 6 měsíční období při vzniku fondu (mimo jiné i při přeměně na podřízený fond) a s ohledem na definici investičního cenného papíru ve směrnici UCITS. Návrh nařízení vlády také upřesňuje převzetí pravidel z obecných pokynů orgánů CESR a ESMA, zejména ve vztahu k pravidlům pro kolaterál při repo obchodech a obchodech s deriváty. Rovněž se v tomto nařízení navrhuje umožnit speciálním fondům investovat až 10 % svého majetku do fondů kvalifikovaných investorů a upřesňují se limity při investování speciálních fondů do jiných investičních fondů.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály ve verzi předložené do vnějšího připomínkového řízení. Případná vyjádření k návrhu nařízení vlády lze zaslat do 21. prosince 2016 na elektronickou adresu ales.kralik(zavináč)mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější