Novinky

Aktualizace seznamů dohod, které jsou předpokladem pro nabízení investic do některých zahraničních investičních fondů v České republice

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Kapitálový trh
 • Česká národní banka
 • Finanční trh
 • Investiční společnost
 • Soukromý sektor
 • Regulace
 • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
 • Seznam
 • Legislativa
 • Investiční fondy
 • Investiční služby

V souvislosti s uzavřením nových dohod se odborné veřejnosti zpřístupňuje:

 1. aktualizovaný seznam platných smluv České republiky v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, který by měl odpovídat požadavkům čl. 26 daňové konvence OECD,
 2. aktualizovaný seznam států, se kterými má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci, výměně informací a dohledu s dohledovými autoritami dle směrnice 2009/61/EU („AIFMD“).

Existence těchto dohod je hmotněprávní podmínkou toho, aby Česká republika mohla být otevřena i subjektům usazených v jiných zemích, než jsou členské země Evropské unie, jde-li o nabízení investic do těchto fondů u nás. Aktualizované seznamy se publikují v úplném znění:

 • Seznam států, s jejichž orgánem dohledu Česká národní banka uzavřela dohodu o výměně informací odpovídající čl. 113 až 115 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí AIFMD
 • Seznam států, s nimiž má Česká republika sjednánu dohodu odpovídající zásadám uvedeným v článku 26 Modelové daňové smlouvy OECD o příjmech a majetku a zajišťující výměnu informací v daňových záležitostech:

Dokumenty ke stažení (Doplňující informace k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech)

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější