Novinky

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování po technických úpravách

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Investiční fondy
  • Kapitálový trh
  • Nařízení
  • Novela nařízení vlády
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy
  • Soukromý sektor

Ministerstvo financí vypracovalo návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařován provádějící návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ST 896).

Návrh nařízení byl poskytnut odborné veřejnosti ode dne 8. června 2012 s termínem dodání připomínek do 13. července 2012. K zaslaným připomínkám bylo přihlédnuto.

V návaznosti na úpravy doporučené Legislativní radou vlády k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech (ST 896), byl návrh nařízení upraven. Provedené změny jsou převážně technického charakteru, návrh nařízení nedoznává zásadního věcného posunu. Současně byla jako součást odůvodnění návrhu nařízení doplněna závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace.

Odborné veřejnosti se předkládá návrh nařízení vlády po těchto technických korekcích. Z věcného hlediska nařízení upravuje především způsob investování jednotlivých investičních fondů, jako jejich investiční strategii, maximální expozici vůči jednotlivým emitentům a řízení rizika a likvidity.

Dokumenty ke stažení

 

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější