Novinky

2023

Aktuality k inovaci na finančním trhu a ochraně spotřebitele - rok 2023.

ilustrace
Téma
Období

Vydáno

Bulletin inovací 5/2023

V dalším vydání Bulletinu inovací bychom Vám rádi představili aktuality z rozvoje FinTech ve světě.

Aktualizováno

Iniciativa Evropské komise v souvislosti s projektem Open finance

Evropská komise uveřejnila na svých internetových stránkách Zprávu o otevřených financích (Report on Open finance), kterou zpracovala Expertní skupina pro evropský finanční datový prostor. Odborná veřejnost může zasílat své připomínky a náměty do 20. 6. 2023.

Vydáno

Využití syntetických finančních dat

Syntetická data jsou statisticky realistická „umělá“ data. Skutečná data, která bývají obtížně dostupná, což brzdí vývoj nových produktů a služeb na finančním trhu a potenciálně zpomaluje vznik inovací v oblasti finančních služeb, tak pouze napodobují svými charakteristikami a vlastnostmi. 

Vydáno

Bulletin inovací 3/2023

V dalším vydání Bulletinu inovací bychom Vám rádi představili novinky  ohledně evropského Data Hubu zaměřeného na rozvoj využití syntetických finančních dat ve finančních službách a aktuality z rozvoje fintechu ve světě.

Aktualizováno

Bulletin inovací 2/2023

V únorovém vydání Bulletinu inovací bychom Vám rádi představili mimo jiné novinky v oblasti Open Banking a Open Finance, zprávu Centra pro alternativní finance v Cambridge hodnotící využívání SupTechu finančními orgány či výsledky srovnání délky licenčních řízení pro činnosti dle PSD2 v EU publikovanou Evropským orgánem pro bankovnictví.

Vydáno

Bulletin inovací 1/2023

V prvním vydání Bulletinu inovací v roce 2023 bychom Vám rádi představili novinky v oblasti digitálních měn centrálních bank (CBDCs), v oblasti Open Banking a zprávu OECD o stavu fintechu v České republice.  Vaše připomínky, návrhy a podněty uvítáme na e-mailu inovace@mfcr.cz.