CZ EN

Evropská komise uveřejnila návrh k tzv. Otevřeným financím

Evropská komise v souvislosti s iniciativou Open finance uveřejnila dne 28. června 2023 návrh nařízení o přístupu k finančním údajům.

Návrh Evropské komise si klade za cíl vytvořit právní rámec, který by reguloval přístup k finančním údajům zákazníků a jejich používání, aniž by bylo dotčeno zachování přísných požadavků na ochranu soukromí. 

Návrh nařízení je součástí legislativního balíčku společně s návrhem směrnice o platebních službách a službách elektronických peněz na vnitřním trhu a s návrhem nařízení o platebních službách na vnitřním trhu. 

Cílem je podpořit a urychlit digitální transformaci a vyřešit stávající problémy poskytnutím kvalitnějšího přístupu k finančním údajům spotřebitelů a společnostem tak umožnit realizovat zisky plynoucí z finančních produktů a služeb, které jsou přizpůsobeny jejich potřebám na základě údajů, které jsou pro ně relevantní.

V té souvislosti se vyzývá odborná veřejnost, aby zaslala své připomínky k uvedenému návrhu, a to na adresu inovace@mfcr.cz do 31. 7. 2023.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář