Novinky

Vyhodnocení veřejné konzultace k inovacím na finančním trhu

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Ochrana spotřebitele
  • Konzultace
  • Veřejné diskuse
  • Vyhodnocení
Aktualizováno 15. 6. 2020
  • Aktualizace textu a dokumentu

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k tématu inovací na finančním trhu, která byla publikována na webových stránkách Ministerstva financí dne 11. února 2020.

Do veřejné konzultace se zapojil orgán dohledu, profesní asociace, akademici a advokátní kanceláře. Došlé odpovědi zúčastněných respondentů využije Ministerstvo financí jako podklad v rámci svých dalších úvah a případných kroků souvisejících s problematikou inovací na finančním trhu.

Ministerstvo financí děkuje všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili. Zájemcům o problematiku je Ministerstvo financí k dispozici prostřednictvím e-mailu inovace@mfcr.cz. Ministerstvo financí dále upozorňuje na možnost zapojit se do aktuální Konzultace Evropské komise k nové digitální strategii pro Evropu - Fintechový akční plán.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější