Novinky

Přehled vyúčtování prostředků na veřejně prospěšné účely za rok 2010

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Loterie a sázkové hry
  • Soukromý sektor
  • Prostředky na prospěšné účely

Dokumenty ke stažení

 

Hodnocení vyúčtování prostředků na veřejně prospěšné účely za rok 2010

Z výtěžku za rok 2010 odvedli provozovatelé loterií a jiných podobných her povolovaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejně prospěšné účely částku 3 688 mil. Kč. Oproti roku 2009 došlo k nárůstu o 327 mil. Kč, tj. o 10%. Ve srovnání s rokem 2008 jde o nárůst o 2%. Za hry povolené Ministerstvem financí odvedli provozovatelé 3 379 mil. Kč, což je o 157 mil. Kč více než zákonem stanovené minimum.

Stejně jako v předchozích letech byl i v roce 2010 největší podíl prostředků použit na sportovní účely, a to 2 173 mil. Kč. Oproti roku 2009 jde o nárůst o 23%.

Obce obdržely od provozovatelů celkem 537 mil. Kč., o 27 % méně než v roce 2009. Za tímto poklesem stojí především pokles zájmu provozovatelů o provozování výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi, z nichž jsou ze zákona povinni odvádět prostředky na veřejně prospěšné účely přímo obcím. Podíl obcí na celkové částce byl 14,6%, tedy o 7,3 procentních bodů méně než v roce 2009.

Nadacím a na charitativní účely odvedli provozovatelé celkem 477 mil. Kč. V této oblasti došlo k nárůstu oproti roku 2009 o 39%. Podíl na celkové částce se oproti roku 2009 zvýšil o 2,7 procentních bodů.

O 13,6% prostředků vydaných na veřejně prospěšné účely se podělili příjemci z oblasti ekologie (30 mil. Kč), kultury (207 mil. Kč), školství (41 mil. Kč) , zdravotnictví (70,5 mil. Kč) a oblasti sociální (152 mil. Kč). K těmto částkám však je nutné připočíst také prostředky přerozdělené do těchto oblastí nadacemi a obcemi. V případě školství je to např. nejméně 18,9 mil Kč od obcí (investice do mateřských a základních škol) či 55,6 mil. Kč od nadací (projekty v oblasti školství). Obdobně vynaložily nadace minimálně 27,8 mil Kč. do oblasti sociální (podpora handicapovaných a znevýhodněných občanů), obce 16 mil. do oblasti sportu (budování a obnova hřišť, podpora místních sportovních klubů) apod.

Doporučované

Nejčtenější