Novinky

Sdělení Ministerstva financí k tzv. „Kvízomatům“

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Loterie a sázkové hry
  • Loterijní zákon
  • Stanovisko
  • Soukromý sektor
Aktualizováno 28. 7. 2014 13:30
  • Sdělení Ministerstva financí k tzv. „Kvízomatům“
  • Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. „Kvízomatům“ - ze dne 24.1.2014

Sdělení Ministerstva financí k tzv. „Kvízomatům“ (ze dne 24.7.2014)

V návaznosti na předchozí sdělení, uveřejněné dne 17.1.2014, sděluje Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi další informace k tzv. „Kvízomatům“. 

 


Sdělení Ministerstva financí k tzv. „Kvízomatům“ (ze dne 17.1.2014)

Ministerstvo financí odkazuje tímto na uveřejněnou zprávu pověřené autorizované osoby, Elektrotechnického zkušebního ústavu, s.p., viz www.ezu.cz, týkající se tzv. „Vědomostních kvízů“.

Citace ze zprávy:

Zdůrazňujeme, že uvedené závěry inspekční zprávy č. 303894-01/01 ze dne 16. 9. 2013 nelze v žádném případě interpretovat ve smyslu, že zařízení „Vědomostní kvíz“ nespadá pod účinnost zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění. Současně se kategoricky distancujeme od dezinformací, že Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. vydal v tomto smyslu pro zařízení „Vědomostní kvíz“ inspekční certifikát.

Sdělujeme, že Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. NEVYDAL ŽÁDNÝ INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT pro zařízení „Vědomostní kvíz“.

Ministerstvo financí v návaznosti na uvedené upozorňuje, že veškeré provozované loterie a jiné podobné hry naplňující znaky sázkových her dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, musí disponovat povolením vydaným příslušným správním orgánem (zejména Ministerstvem financí). Orgány vykonávající dozor nad provozováním loterií a jiných podobných her se při své činnosti zaměřují na provozování těchto technických zařízení s tím, že pokud bude zjištěno provozování nepovolených technických zařízení podléhajících dle názoru orgánu státního dozoru veřejnoprávní regulaci, bude postupováno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. V závislosti na intenzitě porušení právního předpisu pak může být takovéto jednání posouzeno jako správní delikt či trestný čin neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry. V případě trestného činu hrozí provozovateli loterie dle ustanovení § 252 zákona č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, trest odnětí svobody v délce až 10 let.

Doporučované

Nejčtenější