Novinky

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2021

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

  • Finanční trh
  • Vývoj finančního trhu
  • Zpráva o vývoji finančního trhu
  • Ukazatele vývoje
  • Výroční zpráva
  • Soukromý sektor

Odbor Finanční trhy I zveřejnil 30. 6. 2022 Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2021 (dále jen „Zpráva“). Zpráva, jež je zpracovávána pravidelně každý rok, analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období. Zpráva dále obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám Ministerstva financí v daném roce, které ovlivní budoucí fungování a vývoj finančního trhu. Zpráva se také podrobně věnuje působení Ministerstva financí v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější