Novinky

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2015

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

  • Finanční trh
  • Soukromý sektor
  • Vývoj finančního trhu
  • Zpráva o vývoji finančního trhu
  • Ukazatele vývoje
  • Výroční zpráva

Oddělení Analýzy finančního trhu zveřejnilo 2. 6. 2016 Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2015 (dále jen „Zpráva“). Zpráva, jež je zpracovávána pravidelně každý rok, analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období a naznačuje trendy pro další období. Zpráva dále obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám Ministerstva financí v daném roce, které ovlivní budoucí fungování a vývoj finančního trhu. Zpráva se také podrobně věnuje působení Ministerstva financí v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

STRUČNÉ SHRNUTÍ Zprávy

 

 

Doporučované

Nejčtenější