Novinky

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2014

oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu
oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu

Vydáno

  • Finanční trh
  • Zpráva
  • Souhrnné zprávy
  • Soukromý sektor
  • Vývoj finančního trhu
  • Ukazatele vývoje
  • Výroční zpráva
  • Zpráva o vývoji finančního trhu
  • Zpráva Ministerstva financí
Aktualizováno 3. 7. 2015 15:30
  • Aktualizovány dokumenty ke stažení

Oddělení Analýzy finančního trhu zveřejnilo 10. 6. 2015 Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2014 (dále jen „Zpráva“). Zpráva, jež je zpracovávána pravidelně každý rok, shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a naznačuje trendy pro další období. Vedle analýzy dílčích oblastí finančního trhu Zpráva obsahuje zvláštní podkapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám Ministerstva financí v daném roce, které ovlivní budoucí fungování finančního trhu. Zpráva se podrobně věnuje také působení Ministerstva financí v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

Dokumenty ke stažení

Obsah:

Shrnutí vývoje v roce 2014
1. Makroekonomická situace a vnější vztahy
1.1. Makroekonomická situace
1.2. Devizový trh
2. Prostředky použitelné na finančním trhu
3. Struktura úspor domácností
4. Institucionální pohled na finanční trh
4.1. Počty subjektů na finančním trhu
4.2. Garanční schémata
4.3. Finanční arbitr
4.4. Hospodaření a počet zaměstnanců finančních institucí
5. Úvěrové instituce a ostatní poskytovatelé financování aktiv
5.1. Stabilita bankovního sektoru
5.2. Aktiva bankovního sektoru
5.3. Hospodářské výsledky bankovního sektoru
5.4. Vývoj úrokových sazeb
5.5. Vklady a úvěry
5.6. Zadluženost domácností
5.7. Hypoteční trh
5.8. Stavební spořitelny
5.9. Družstevní záložny
5.10. Nebankovní poskytovatelé financování
6. Kapitálový trh
6.1. Regulovaný burzovní trh v ČR
6.2. Obchodníci s cennými papíry a správa aktiv
6.3. Investiční fondy
7. Pojišťovny
7.1. Vývoj životního a neživotního pojištění
7.2. Hospodaření pojišťoven
7.3. Zprostředkování pojištění
8. Penzijní systém
8.1. Penzijní společnosti
8.2. Důchodové spoření
8.3. Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
9. Vztah vládního sektoru k finančnímu trhu
9.1. Hospodaření vládního sektoru
9.2. Výhled hospodaření vládního sektoru pro období 2015-2018
9.3. Dluh vládního sektoru
10. Aktivity MF a legislativa v oblasti finančního trhu
10.1. Aktivity na evropské úrovni
10.2. Aktivity na globální úrovni
10.3. Evropská legislativa v oblasti finančního trhu
10.4. Domácí legislativa v oblasti finančního trhu
10.5. Nelegislativní aktivity MF v oblasti finančního trhu
Seznam tabulek
Seznam grafů
Seznam zkratek
Příloha 1: Legislativa finančního trhu
P1.1. Průřezové předpisy v oblasti finančního trhu
P1.2. Legislativa v oblasti kapitálového trhu
P1.3. Legislativa v oblasti bankovnictví, nebankovních úvěrů, stavebního spoření a družstevních záložen
P1.4. Legislativa platebního styku a tržní infrastruktury
P1.5. Legislativa v oblasti pojišťovnictví a soukromých penzijních systémů
Příloha 2: Doplňující tabulky

 

STRUČNÉ SHRNUTÍ Zprávy

Tento materiál je stručným souhrnem Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2014. Tato analytická zpráva zachycuje nejdůležitější události za uplynulý rok včetně případných budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější