Novinky

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2006

oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu
oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Zpráva o vývoji finančního trhu
  • Finanční trh
  • Souhrnné zprávy
  • Ukazatele vývoje
  • Výroční zpráva
  • Vývoj finančního trhu
  • Zpráva
  • Zpráva Ministerstva financí

Zpráva retrospektivně shrnuje nejdůležitější události uplynulého období ve vybraných segmentech finančního trhu a nastiňuje možné trendy v nadcházejících obdobích.

Dokumenty ke stažení

Obsah

  • 1. SHRNUTÍ
  • 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE
  • 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM TRHU
  • 4. STRUKTURA ÚSPOR DOMÁCNOSTÍ
  • 5. OBCHODY NA REGULOVANÝCH TRZÍCH
  • 6. SUBJEKTY FINANČNÍHO TRHU
  • 6.1. Podnikový sektor
  • 6.2. Bankovní sektor
    • 6.2.1. Vývoj úrokových sazeb
    • 6.2.2. Vklady a úvěry
    • 6.2.3. Stavební spořitelny
    • 6.2.4. Hypoteční úvěry
    • 6.3. Kolektivní investování
    • 6.4. Pojišťovny
    • 6.5. Penzijní připojištění
    • 6.6. Nebankovní úvěrové instituce
    • 6.7. Vztah vládního sektoru k finančnímu trhu
    • 6.7.1. Saldo veřejných rozpočtů
    • 6.7.2. Státní rozpočet
    • 6.7.3. Státní dluh a státní záruky
  • 7. TRH DEVIZ
  • 8. OCHRANA SPOTŘEBITELE NA FINANČNÍM TRHU
  • 9. VÝVOJ LEGISLATIVY PRO FINANČNÍ TRH
  • SEZNAM ZKRATEK
  • SEZNAM TABULEK
  • SEZNAM GRAFŮ
  • PŘÍLOHA 1: LEGISLATIVA FINANČNÍHO TRHU
    • 1.1. Průřezové předpisy v oblasti finančního trhu
    • 1.2. Legislativa v oblasti kapitálového trhu
    • 1.3. Legislativa v oblasti bankovnictví, stavebního spoření a družstevních záložen
    • 1.4. Legislativa v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění
  • PŘÍLOHA 2: DOPLŇUJÍCÍ TABULKY

Doporučované

Nejčtenější