Novinky

2022

Aktuální sdělení Ministerstva financí k bankovnictví - 2022.

ilustrace

Vydáno

Rada ECOFIN schválila obecný přístup k CRD VI a CRR III

V úterý dne 8. listopadu 2022 Rada ECOFIN schválila obecný přístup k novele směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích implementujících zbývající části mezinárodních standardů Basel III a některé další změny nad rámec basilejských standardů zaměřené na posílení regulace, dohledu a řízení rizik bankovního sektoru s cílem zvýšit odolnost úvěrových institucí v případě budoucích ekonomických šoků.