CZ EN

Rada ECOFIN schválila obecný přístup k CRD VI a CRR III

V úterý dne 8. listopadu 2022 Rada ECOFIN schválila obecný přístup k novele směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích implementujících zbývající části mezinárodních standardů Basel III a některé další změny nad rámec basilejských standardů zaměřené na posílení regulace, dohledu a řízení rizik bankovního sektoru s cílem zvýšit odolnost úvěrových institucí v případě budoucích ekonomických šoků.

V rámci českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES) ČR usilovala o zachování křehké rovnováhy mezi implementací mezinárodních standardů Basel III a objektivní potřebou zohlednit evropská specifika.  Jedním z  cílů CZ PRES bylo zabránit nepřiměřeným dopadům na evropské banky, což by mohlo snížit schopnost bank financovat evropskou ekonomiku.

Pokud jde o omezení nadměrné variability kapitálových požadavků bank vypočtených pomocí interních modelů prostřednictvím tzv. výstupního prahu (output floor), Rada v obecném přístupu upřesnila, že limit se aplikuje jak na konsolidované úrovni, tak na individuální úrovni. Členské státy však budou mít možnost využít diskreci a aplikovat limit na nejvyšší úrovni konsolidace. 

Rada provedla také některé technické změny v úpravě úvěrového rizika, tržního rizika nebo operačního rizika a posílila pravidla proporcionality pro malé banky, zejména pokud jde o požadavky na uveřejňování informací pro malé a nekomplexní instituce.

Rada rovněž revidovala návrhy Komise, pokud jde o rámec posuzování členů vedoucího orgánu a osob zastávajících klíčové funkce, přičemž dále zohlednila vnitrostátní specifika a postupy. Podobně došlo k úpravám v rámci upravujícím lhůtu, ve které zaměstnanci a členové řídicích orgánů orgánu dohledu nemohou nastoupit do funkce v dohlížených institucích, tak aby navrhovaný přístup byl lépe zacílený a více reflektoval princip proporcionality. V neposlední řadě se Rada shodla na kompromisu, pokud jde o harmonizaci minimálních požadavků vztahujících se na pobočky bank ze třetích zemí a dohled nad jejich činností v EU, jakož i na harmonizaci nástrojů a pravomocí dohledu tak, aby rámec lépe reflektoval specifické tržní podmínky členských států.  

Přijetím obecného přístupu je Rada připravena zahájit jednání s Evropským parlamentem s cílem dosáhnout dohody na konečné podobě legislativních návrhů. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.