Novinky

Konzultace k zákonu o bankách

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Konzultace
  • Bankovnictví
  • Soukromý sektor
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy
  • Zákon o bankách

Ministerstvo financí připravilo konzultaci k pojištění vkladů vložených platební institucí, poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz nebo vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu do banky nebo spořitelního a úvěrního družstva vlastním jménem na účet třetí osoby. Výsledky konzultace jsou důležité pro případnou formulaci znění zákona v předmětné oblasti, který by měl novelizovat současný zákon o bankách.

Materiál konzultace je připojen k této zprávě a odpovědi můžete zasílat na adresu: Jaroslav.Kremen@mfcr.cz, a to nejpozději do pátku 13. července 2018.

Ministerstvo financí děkuje za jakékoliv připomínky, návrhy a podněty k nastíněným otázkám.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější