CZ EN

2012

Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, občanských sdružení a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv - pro rok 2012.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář