CZ EN

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2020 - 1. až 3. čtvrtletí

Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

 

OBSAH

Usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. až 3. čtvrtletí 2020

 1. Pokladní plnění státního rozpočtu
  1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
   1.1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2020
   1.2. Rozpočet po změnách
   1.3. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
  2. Příjmy státního rozpočtu
   2.1. Příjmy z daní a poplatků
   2.2. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   2.3. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery
  3. Výdaje státního rozpočtu
   3.1. Běžné výdaje
   3.2. Kapitálové výdaje
  4. Tabulková část
   1. Zpráva o řízení státního sluhu
    1. Vývoj a stav státního dluhu
     1.1. Vývoj státního dluhu v 1.-3. čtvrtletí 2020
     1.2. Emise a splátky dluhových instrumentů a realizace zápůjček
     1. 1.2.1. Státní pokladniční poukázky
      1.2.2. Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy na domácím trhu
      1.2.3. Spořicí státní dluhopisy a Dluhopis Republiky
      1.2.4. Střednědobé a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích
      1.2.5. Státní dluhopisy celkem
      1.2.6. Úvěry od mezinárodních finančních institucí
      1.2.7. Krátkodobé zápůjčky a repo operace, devizové swapy a státem vystavené směnky
    2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
    3. Řízení likvidity státní pokladny v 1.-3. čtvrtletí roku 2020
    4. Tabulková příloha
   2. Situační zpráva státní pokladny
   3. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2020

   Dokumenty ke stažení

    


   • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2020 projednal na své 47. schůzi dne 18. listopadu 2020 a přijal usnesení č. 482.
   • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2020 projednala dne 26. října 2020 a přijala usnesení č. 1 089.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.