CZ EN

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2020 - 1. čtvrtletí

Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

OBSAH

Usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2020

 1. Pokladní plnění státního rozpočtu
  1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2020
  2. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
  3. Příjmy státního rozpočtu
   3.1. Daňové příjmy a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení
   3.2. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
   3.3. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery
  4. Výdaje státního rozpočtu
   4.1. Běžné výdaje
   4.2. Kapitálové výdaje
  5. Tabulková část
 2. Zpráva o řízení státního dluhu
  1. Vývoj a stav státního dluhu
   1.1. Vývoj státního dluhu v 1. čtvrtletí 2020
   1.2. Stav státního dluhu
   1.3. Emise a splátky dluhových instrumentů a realizace zápůjček
   1.4. Vývoj na finančních trzích a ratingové hodnocení České republiky
  2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
  3. Řízení likvidity státní pokladny v 1. čtvrtletí roku 2020
  4. Tabulková příloha
 3. Situační zpráva státní pokladny
 4. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2020 

Dokumenty ke stažení

 


 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2020 projednal na své 38. schůzi dne 13. května 2020 a přijal usnesení č. 395 
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2020 projednala dne 27. dubna 2020 a přijala usnesení č. 471

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář