CZ EN

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. až 3. čtvrtletí 2022

Ministerstvo financí předkládá veřejnosti Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů a limitů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022, která byla uveřejněna dne 6. ledna 2022 a následně aktualizována dne 1. dubna 2022 a 5. srpna 2022. Dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od čtvrtého čtvrtletí roku 2021 do třetího čtvrtletí roku 2022.

Absolutní výše státního dluhu dosáhla na konci září 2022 hodnoty 2 890,4 mld. Kč, v relativním vyjádření 43,8 % HDP. Oproti začátku roku 2022 se jedná o nárůst o 424,6 mld. Kč. Tato skutečnost je dána zejména předfinancováním schodku státního rozpočtu, který byl dne 18. října 2022 schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v rámci novely zákona č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 ve výši 375,0 mld. Kč. Ministerstvo financí za tímto účelem rovněž realizovalo mimo jiné také krátkodobé operace na peněžním trhu ve formě zvýšeného prodeje státních pokladničních poukázek a přijímání krátkodobých zápůjček na eurovém peněžním trhu, přičemž splátky státních pokladničních poukázek ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 dosahují výše 104,0 mld. Kč. Refinancování těchto splátek bude operativně přizpůsobováno skutečnému vývoji hospodaření státního rozpočtu v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2022. Vzhledem ke skutečnosti, že průměrný aukční výnos těchto státních pokladničních poukázek se v letošním roce pohyboval pod průměrným výnosem dosahovaným při ukládání takto získané rezervní likvidity státní pokladny, byl výsledkem těchto operací také pozitivní dopad na příjmovou stranu státního rozpočtu.

V průběhu prvních třech čtvrtletí roku 2022 prodalo Ministerstvo financí na primárním a sekundárním trhu korunové střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 346,8 mld. Kč. Dále byly vydány dvě nové emise Dluhopisu Republiky a také nové tranše již vydaných státních dluhopisů ve formě reinvestice výnosu v celkové jmenovité hodnotě 43,2 mld. Kč. Celkem tak Ministerstvo financí prodalo korunové státní dluhopisy se splatností nad jeden rok v celkové jmenovité hodnotě 390,0 mld. Kč. Zároveň Ministerstvo financí vydalo na primárním a sekundárním trhu eurové střednědobé státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě ve výši 1,0 mld. EUR.

Dne 14. října 2022 došlo ze strany ratingové agentury S&P Global Ratings k potvrzení stávajícího ratingového hodnocení České republiky při zachování stabilního výhledu na úrovni AA pro dlouhodobé závazky v domácí měně a na úrovni AA- pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách. V průběhu třetího čtvrtletí potvrdily stávající ratingová hodnocení i další významné ratingové agentury s mezinárodní působností, a to v červenci agentura Scope Ratings a poté v srpnu agentura Moody’s, přičemž změnily výhled ze stabilního na negativní, a to kvůli zvýšenému riziku vzniku výpadků v dodávkách plynu z Ruska. Česká republika má dlouhodobě přiděleno nejvyšší celkové ratingové hodnocení ze všech zemí střední a východní Evropy a několik let se již pohybuje také nad průměrným ratingovým hodnocením členských zemí eurozóny. 

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.