CZ EN

Oznámení o aukci 3. tranše 53. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 3. tranše 53. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Dluhopis České republiky, 2007-2057, 4,85 %
ISIN: CZ0001002059
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 26. listopadu 2057
Kupon: 4,85 %
Poměrný výnos dluhopisu: 137,42 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce:**
max. 0,5 mld. Kč***
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 6. března 2019
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 6. března 2019 do 12:00
nekonkurenční - 7. března 2019 do 12:00
Datum vydání tranše: 8. března 2019
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.
*** V případě této aukce se na základě oprávnění emitenta ruší aukční limit stanovený dle bodu IX Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 53. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář