CZ EN

Oznámení o aukci 9. tranše 97. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 9. tranše 97. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2015–2023, 0,45 %
ISIN: CZ0001004600
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 25. října 2023
Kupon: 0,45 %
Poměrný výnos dluhopisu: - 0,49 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
max. 3,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 19. října 2016
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 19. října 2016 do 12:00
nekonkurenční - 20. října 2016 do 12:00
Datum vydání tranše: 21. října 2016
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
**) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 97. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář