CZ EN

Emisní podmínky 97. emise státních dluhopisů ČR, 0,45 %, 23 - CZ0001004600

Ministerstvo určuje emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2015–2023, 0,45 %. Tyto emisní podmínky byly vyhlášeny dne 24. 9. 2015 ve Sbírce zákonů pod částkou č. 99.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 100 000 000 000 Kč (slovy: sto miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých).

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář