CZ EN

Oznámení o aukci 1. tranše 91. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 1. tranše 91. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %
ISIN: CZ0001004113
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 9. prosince 2020
Kupon: VAR %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,00 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
2,0 až 5,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 4. června 2014
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 4. června 2014 do 12:00
  nekonkurenční - 5. června 2014 do 12:00
Datum vydání tranše: 9. června 2014
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)      Oznámení o aukci je uveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)     Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 91. emise

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář