CZ EN

Oznámení o aukci 8. tranše 63. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 8. tranše 63. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2011-2023, VAR % *
ISIN: CZ0001003123
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 18. dubna 2023
Kupon (vyplácen ročně): VAR %
Alikvotní úrokový výnos: 27, 00 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce: ** 2 až 4 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 23. května 2012
Uzávěrka příjmu objednávek: *** konkurenční    23. května 2012 do 12:00
  nekonkurenční 24. května 2012 do 12:00
Datum vydání tranše: 28. května 2012 
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)      Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***) Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo 

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 63. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář