CZ EN

Oznámení o aukci 2. tranše 63. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 2. tranše 63. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2011-2023, VAR % *
ISIN: CZ0001003123
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný
Datum splatnosti: 18. dubna 2023
Kupon (vyplácen ročně): VAR % **
Alikvotní úrokový výnos: 67,51  Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:*** 8 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 20. července 2011
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    20. července 2011 do 12:00
  nekonkurenční 20. července 2011 do 14:45****
Datum vydání tranše: 25. července 2011
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)  Úrokovou sazbou pro jedno výnosové období je 12M PRIBOR zvýšený o rozpětí ve výši 65 bazických bodů. Úroková sazba pro první výnosové období bude stanovena v den aukce
***) MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
****) Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 63. emise státních dluhopisů

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář